Blaakildehus
Velkommen
Historien
Billeder
Findevej
Links

Her er historien om Texel...

Danske Texel får har en historie, som stammer fra de hvidhovede, korthalede marskfår, som gennem århundreder blev brugt på gårdene, der ligger langs kysten fra Dan mark til Nordfran krig. I forbindelse med industrialiseringen og højnelsen af produktiviteten i landbruget omkring år 1900, skete der en forædling af den gamle race. Ved hjælp af krydsning med racerne Lincoln, Leicester, Wensdale CotsWold, Hampshire Down m.fl., skabte fremsynede landmænd grundlaget for Texelracen, der hurtigt fik stor udbredelse i mange lande.

Texelfår fra alle lande ligner derfor hinanden, men historie og landbrugsmæssige traditioner har ligesom klima og natur påvirket avlsarbejdet således, at hvert land har givet sine texelfår sit nationale præg. I takt med tiderne ændres forbrugernes krav til uld, ost og kød. Hovedmålet ligger nu på produktion af kvalitetskød fra lam og får.

Dansk Texel tilstræber, ved fornøden tilpasning af racens avis mål, i videst muligt omfang at følge forbrugernes ønsker til lam mekød. Ved hjælp af de sidste nye forskningsresultater søger man at leve op til nutidige krav om miljø og dyrevelfærd, for herved at sikre at texelracen kan fastholde sit ry som produ- cent af kvalitetskød til forbrugerne.

Dansk Texel er en fårerace, der er særdeles velegnet til brug for afgræsning af et hvilket som helst græsareal. Denne egenskab gør, at uanset om det drejer sig om intensiv produktion af Kvalitetsslagtelam eller om mere eksten siv brug ved f.eks. landslsabspleje, måske i samgræsning med kvæg, er Texelracen velegnet De hvide Texelfår er æstetisk set et landskabeligt smukt udtryk, og da dyrene af natur er rolige, meget venlige og tillidsfulde og tilmed nemme at håndtere i hverdagen, er det en fårerace, der har en plads i fremtidens landbrug. Hillerød den 15-10-97

texel får
Texel fåreavlet ligger i den smukke Nordsjællandske natur lige ved Marguritteruten og er selve turen værd.
texel-får

Vi har åbent efter aftale send os en e-mail eller ring på 31240946 e-mail: Blaakildehus Blaakildehus 

 
 
Blaakildehus Texel fåreavl . Lykkesholmvej 3 . 3400 Hillerød . Telefon 31240946 e-mail: Blaakildehus